Welkom bij Annour

Annour is een vrijwilligersvereniging, gevestigd te Veenendaal, die een bijdrage levert aan het oplossen en vooral aan het voorkomen van maatschappelijke problemen.

Annour: maatschappelijk betrokken
Image 01

Visie op de organisatie: Annour is voor de doelgroep en vrijwilligers een steun- en bindmiddel. De organisatie fungeert voor hen als een ontmoetingsplaats waar de verbondenheid en cohesie versterkt worden.

Visie op de vrijwilligers: Annour is een organisatie van en voor haar vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd, verantwoord en bekwaam om de missie van de organisatie te vervullen. De vrijwilligers zien het vrijwilligerswerk als het vervullen van een maatschappelijke plicht. Annour streeft naar een continu proces van aanboren, ontwikkelen en benutten van de capaciteiten van vrijwilligers.

 

Nieuw

Annour maakt al een paar jaar deel uit het WMO-forum en behartigt de belangen van haar doelgroep. Het Wmo-forum is het formele adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Het Wmo-forum bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende cliëntgroepen van de Wmo.

Het Wmo-forum brengt advies uit over het lokale Wmo-beleid. Dit betreft ondermeer de voorzieningen die vanuit het Wmo-loket worden geboden zoals de huishoudelijke hulp, hervoersvoorzieningen en andere (begeleiding-)voorzieningen voor mensen met beperkingen. Ook adviseert het Forum over het ouderenbeleid, de mantelzorg en het lokale gezondheidsbeleid. Voordat advies wordt uitgebracht overleggen de leden van het Wmo-forum de onderwerpen met hun eigen achterban. De adviezen spelen een belangrijke rol bij de besluiten van het college en de gemeenteraad.

Mededelingen

Wordt aan gewerkt

 

Gebedstijden
image

Actuele gebedstijden voor moskee Nasser in Veenendaal

 Consulaten
image

Adressen, telefoonnummers en openingstijden van consulaten