Wie zijn wij?

Annour is een vrijwilligersvereniging, gevestigd te Veenendaal, die een bijdrage levert aan het oplossen en vooral aan het voorkomen van maatschappelijke problemen.

Kerntaken
Image 03

Beleidsbeïnvloeding/ belangen behartigen

Beleidsbeïnvloeding krijgt onder andere gestalte via overleg met de Veenendaalse lokale overheid en politieke partijen.

Annour streeft ernaar het overleg met de Veenendaalse lokaal overheid en politieke partijen te optimaliseren. Inzet daarbij is om in samenwerking met de andere samenwerkingsverbanden van minderheden en andere partners commentaar te leveren op de beleidsvoornemens van de gemeentelijke overheid en zelf voorstellen te doen voor een beter (integratie)beleid. Daarmee streeft Annour het beleid positief en proactief te beïnvloeden van met name lokale maatschappelijke instituties, instellingen en organisaties alsmede van gemeentelijke overheid.

 

Netwerkvorming

Annour coördineert en overlegt samen met  het SMN, Forum, SMO, Irshad, Islamitisch Cultureel Centrum Ede, 24Aktief, Veens, VUV, de lokale politieke partijen en met de gemeente Veenendaal om haar doelstelling waar te maken.

 

Projectontwikkeling en -uitvoering

Projectontwikkeling en uitvoering behoren ook tot onze kerntaken. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de aanpak van concrete lokale maatschappelijke vraagstukken en problemen. Annour werkt hierin samen met andere samenwerkingsverbanden, maatschappelijke organisaties en gemeente. Projecten worden op eigen initiatief en uitgevoerd. De projecten worden gefinancierd uit bijdragen van doelgroep en/of met additionele subsidies van de gemeente en/of fondsen. Vanwege de laatste ontwikkelingen is Annour de mogelijkheden aan het uitzoeken om nieuwe financiële bronnen te vinden. Dit is voor het voortbestaan van het Annour een absolute voorwaarde.

 

Voorlichting en PR

Voorlichting en PR is ook een belangrijke taak van het Annour. Naast de Marokkaanse gemeenschap rekenen we ook de bredere Veenendaals samenleving tot de doelgroep hiervan. Middelen die we inzetten zijn mailings, een digitale nieuwsbrief, sociale media en de website www.AnnourVeenendaal.nl.

 

Testimonial

"Ik stond onvoldoende voor de vakken Nederlands en wiskunde en heb me daarom ingeschreven voor huiswerkbegeleiding bij Annour. De begeleiders hadden gelukkig veel geduld en legden alles steeds uit tot ik het begreep. Aan het einde van het jaar stond ik gelukkig voldoende voor beide vakken." 

- Deelnemer huiswerkbegeleiding


 

Nieuwsbrief

Meer weten? Klik hier voor onze nieuwste nieuwsbrief.