Wie zijn wij?

Annour is een vrijwilligersvereniging, gevestigd te Veenendaal, die een bijdrage levert aan het oplossen en vooral aan het voorkomen van maatschappelijke problemen.

Missie
Image 03

Annour is een vrijwilligersvereniging, gevestigd te Veenendaal, die bijdrage levert aan het oplossen en vooral aan het voorkomen van maatschappelijke problemen. Dit wil Annour bereiken door de Nederlandse gezinnen van Marokkaanse afkomst (de doelgroep) bewust te maken van hun maatschappelijke en gezinsverantwoordelijkheden. Annour bekijkt haar rol en de vervulling van haar missie vanuit drie invalshoeken:

Maatschappij: Annour wil haar doelgroep bewust maken van de verantwoordelijkheden ten opzichte van de maatschappij.

Inter-gezin: Annour wil de band en de cohesie tussen gezinnen versterken.

Gezin: Annour wil ouders bewust maken van hun verantwoordelijkheden tegenover hun kinderen en andersom.

Om de missie te realiseren, wordt samenwerking met andere organisaties als noodzakelijk geacht. Het gaat dan met name om sponsoren en organisaties die enige vorm van interactie hebben met onze doelgroep en/of de werkterreinen. Voorbeelden hiervan zijn: de gemeente, fondsen en maatschappelijke organisaties.

 

 

Visie
Image 03

De visie van Annour is opgesplitst in drie delen, namelijk:

Visie op de organisatie: Annour is voor de doelgroep en vrijwilligers een steun en bindmiddel. De organisatie fungeert voor hen als een ontmoetingsplaats waar de verbondenheid en cohesie versterkt worden.

Maatschappij: Annour wil haar doelgroep bewust maken van de verantwoordelijkheden ten opzichte van de maatschappij.

Inter-gezin: Annour wil de band en de cohesie tussen gezinnen versterken.

Gezin: Annour wil ouders bewust maken van hun verantwoordelijkheden tegenover hun kinderen en andersom.

Om de missie te realiseren, wordt samenwerking met andere organisaties als noodzakelijk geacht. Het gaat dan met name om sponsoren en organisaties die enige vorm van interactie hebben met onze doelgroep en/of de werkterreinen. Voorbeelden hiervan zijn: de gemeente, fondsen en maatschappelijke organisaties.

 

 

Testimonial

"Voordat ik begon met de computercurus, wist ik niet eens hoe je een computermuis moest vasthouden. Ik heb heel veel geleerd van deze cursus. Na het doorlopen van de cursus kan ik nu zelf via Skype bellen met mijn zus in het buitenland. Ik ben nu niet meer afhankelijk van mijn kinderen of kleinkinderen hiervoor. Ik raad alle vrouwen aan om deze cursus te volgen."

-Deelneemster computercursus