Wie zijn wij?

Annour is een vrijwilligersvereniging, gevestigd te Veenendaal, die een bijdrage levert aan het oplossen en vooral aan het voorkomen van maatschappelijke problemen.

Missie en visie
Image 03

Missie

Annour is een vrijwilligersvereniging, die een bijdrage levert aan het oplossen en vooral aan het voorkomen van maatschappelijke problemen. Dit wil Annour bereiken door gezinnen van Marokkaanse afkomst (de doelgroep) bewust te maken van hun maatschappelijke en gezinsverantwoordelijkheden. De missie heeft drie invalshoeken...

          Lees meer...

Image 03

Visie

De visie van Annour is opgesplitst in:

·         visie op de organisatie 

·         visie op de vrijwilligers 

·         visie op de doelgroep en de maatschappij

                Lees meer...

 

Kerntaken

Image 03

 

Kerntaken

Deze zijn beleidsbeïnvloeding/belangenbehartiging, netwerkvorming, projectontwikkeling en -uitvoering en voorlichting en PR.  

        Lees meer...

 

 


Medewerkers

Image 03

 

Bestuur

Hamid Sabbar                - penningmeester

Ouafae El Henini Abba    - secretaris

Abdellatif El Henini          - voorzitter

 

Testimonial

"Voordat ik begon met de computercurus, wist ik niet eens hoe je een computermuis moest vasthouden. Ik heb heel veel geleerd van deze cursus. Na het doorlopen van de cursus kan ik nu zelf via Skype bellen met mijn zus in het buitenland. Ik ben nu niet meer afhankelijk van mijn kinderen of kleinkinderen hiervoor. Ik raad alle vrouwen aan om deze cursus te volgen."

-Deelneemster computercursus

 

Nieuwsbrief

Meer weten? Klik hier voor onze nieuwste nieuwsbrief.