Wat doen wij?

Annour organiseert verschillende activiteiten. Hieronder is te zien welke.

Voorlichtingen

Presentatie

Annour verzorgt diverse voorlichtingen voor diverse doelgroepen. Hierbij kan men denken aan voorlichtingen voor kinderen, jongeren, en ouderen. Ook worden voorlichtingen gegeven over specifieke zaken en thema's zoals ouderschap, verantwoord beheren van het huishoudboekje, hoe je kind te helpen bij het huiswerk, uitleg over het Nederlandse onderwijssysteem en vele andere die al dan niet gerelateerd zijn aan de actualiteiten.

 

Vrouwenactiviteiten

Presentatie

Dit omvat activiteiten om de emencipatie en de participatie van vrouwen aan de samenleving te bevorderen. Dit doet Annour d.m.v.:

- Kooklessen voor meiden en jonge vrouwen

- Cursussen ter bestrijding van analfabetisme in NL en AR

- Opvoedcursussen voor in het JES-gebied  

- Computercursussen voor alle leeftijden (speciale aandacht voor 55+)

 - Cursussen "Gezonde wijk" in samenwerking met de gemeente Veenendaal

- Periodiek lezingen over waarden & normen, verantwoordelijkheid als burger en burgerparticipatie

 

Participatie/emancipatie voor mannen/vaders

Vrouwenactiviteiten

Hierbij wordt getracht om mannen en vaders die een (informatie)achterstand hebben vooruit te helpen om als volwaardige participanten aan de maatschapij deel te kunnen nemen. Ook dit onderdeel bestaat uit verschillende activiteiten en cursussen. Annour doet dit door:

- Opvoedcursussen op diverse gebieden door professionals om vaders er bewust van te maken dat ze een essentiele rol spelen in het leven van hun kind en deze rol op de juiste wijzen moeten gebruiken

- Computercursussen voor alle leeftijden (speciale aandacht voor 55+)

- Cursussen "Gezonde wijk" in samenwerking met de gemeente Veenendaal

 

Wijkactiviteiten

Presentatie

Annour organiseert ook diverse activiteiten. Het betreft zowel periodieke als eenmalige projecten. Voorbeelden van dergelijke acvtiviteiten zijn:

- Diverse sportactiviteiten

- Inloopactiviteiten

- Kinderactiviteiten in de eigen buurt

 

Ouderpunt

Ouderpunt

Het Ouderenpunt is een samenwerking van Annour met diverse instanties en de gemeente. Hierbij worden ouders door middel van voorlichting, advies en ondersteuning in staat gesteld om meer betrokken te raken in het leven van hun kind(eren) op allerlei facetten. Hierdoor wordt bewerkstelligt dat de ouders meer ondersteuning kunnen geven aan hun kind(eren) om van hen betrokken verantwoordelijke burgers te maken.

 

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding en bijlessen zijn ook activiteiten die Annour ontplooit voor basisschoolkinderen, leerlingen uit het voortgezetonderwijs en mbo-studenten. Ook bieden wij stageplekken aan in deze projecten voor studenten. Zodoende kunnen de leerlingen die een achterstand hebben deze wegwerken en een hogere startkwalificatie halen en bieden we stageplekken aan om ze in staat te stellen af te studeren.


 

Belangenbehartiging

Ouderpunt

Annour probeert zowel gevraagd als ongevraagd de problemen en knelpunten in de Veenendaalse samenleving m.b.t. minderheden aan te kaarten en op de agenda te zetten van de lokale politieke partijen en het gemeentelijk bestuur.

 

"Stage lopen bij Annour was een leuke en leerzame ervaring. Ik ben goed geholpen en heb behalve veel geleerd ook een hele leuke tijd gehad. Heel erg bedankt iedereen bij Annour."

-Abdullah - stagiair